Aner: Valdbruket - Kaspertunet

Slekt - Aner - Myklebust

Myklebust - den eldste storgarden (allkunne.no)

Povel Olson br. (bruker) 1620, gm. Kari

Povel Andersson, br. 1644, gm. Anne, nemnd i 1646

Anders Povelson, f. 1636, br. 1659

Jakob Anderson, br. 1688

Didrik Olson Åsebø, f. 1666, br. 1696, gm. 1) enkja etter Jakob, 2) Lisbet Andersd. Både D. og L. d. før 1750

Steffen Valdemarson bygsla av Sam. Mugge 1720, d. 70 å. g. 1756. Var med i 10-årskrigen, hadde pensjon av Kvæsthuskassa i Kjh. gm. 1) Else Jonsd. Solh. frå Gloppen, 2) Eli Jakobsd. d 78 å. g. 1774

Valdemar Steffenson bygsla av P. Tonning 1761, d. 78 å. g. 1808, gm. Synnøve Arnesd. Orheim d. 93 å. g. 1828 

Stephen Waldemarson Myklebust (xx.11.1764-30.08.1841), bygsla 1805. g. 14.07.1808 i Eid Kyrkje m. Anna Andersdotter Nesbakk (xx.04.1771-07.03.1843) gnr 27 Nesbakk brnr I.

Stephen var gardbrukar og Anna var husmor/gardbrukarkone.

Barn:

 1. Valdemar Stephenson (xx.09.1808-03.12.1894), neste brukar

Valdemar Stephenson Myklebust (xx.09.1808-03.12.1894), skøyte 1832, g. 07.04.1835 i Eid Kyrkie m. Marthe Larsdotter Ous (xx.10.1814-29.06.1890) gnr 11 I Øvre Os brnr 1.

Valdemar var gardbrukar og Marthe var husmor/gardbrukarkone.

Barn:

 1. Agaate Valdemarsdotter (30.09.1836-19.09.1850)
 2. Casper Valdemarson (16.04.1838-08.03.1902). neste brukar
 3. Steffen Andeas Valdemarson (14.05.1843-05.04.1924) g. 24.04.1870 i Eid Kyrkje m. Mari Andersdotter (Kappestad) Myklebust (22.09.1837-23.12.1926) Breim, sjå gnr 4646 Osnes bnr 3 Øvane
 4. Ane Waldemarsdotter (26.03.1846-20.09.1850)
 5. Lars Waldemarson (07.05.1850-12.09.1850)
 6. Lars Sivert August Waldemarson (11.01.1852-30.08.1863)
 7. Andreas Waldemarson (11.06.1857-15.09.1863)

Casper Valdemarson Myklebust (16.04.1838-08.03.1902) g. 14.04.1868 i Eid Kyrkje m. Marte Effi Larsdotter Roti (31.08.1833-17.05.1902) gnr 8 Roti brnr 10.

Casper var gardbrukar og Marte var husmor/gardbrukarkone.

Barn:

 1. Agaate Andrine Marie Caspersdotter Myklebust (08.07.1868-06.04.1949) ugift. sjå gnr 44 Myklebust gnr 9 feste n/9
 2. Synneve Eline Kaspersdotter Myklebust (20.06.1870-18.04.1945) ugift. sjå gnr 44 Myklebust gnr 9 feste n/9
 3. Maria Hansine Lamine Kaspersdotter Myklebust g. 29.06.1896 i Eid Kyrkje m. Arvders Oleson Hjelle (15.02.1864-16.05.1934) gnr 52 Hjelle bor 7 Storeteigen. sjå grnr 52 Hjelle bnr 7
 4. Steffen Waldemar Kasperson Myklebust (17.01.1878-29.06.1970). neste brukar

Steffen Waldemar Casperson Myklebust (17.01.1878-29.06.1970). skøyte 28.05.1902. g. 30.05.1909 i Eid Kyrkje m Brite Johanne Knudsdotter Alsaker (22.03.1890-28.01.1971) gnr 50 Alsaker bnr 3 Samuelbruket

Steffen var gardbrukarog Brite husmor/gardbrukarkone.

Barn:

 1. Valdemar Kaspar Steffenson Myklebust (24.03.1912-30.05.1965) g. 03.06.1942 i Eid Kyrkje m. Ruth Lorentsdotter Angel (09.06.1915- ??) Trondheim.
  Valdemar var politibetient, busett på Kalbakken. Oslo, 1
 2. Kasper Martin Steffenson Myklebust (19.05.1914-15.03.1994).g.m. Anna Marie Gjertsen (1919 • • - 17.05.2017) lektor, busett i Harstad, jordfesta Trondenes Kirkegård. 1 barn
 3. Knut Steffenson Myklebust (14.08.191-17.08.1917)
 4. Knut Steffenson Myklebust (21.05.1919-03.07.1922)
 5. Martin steffenson MykJebust (23.07.1921-26.07.1921)
 6. Knut Ragnar Steffenson Myklebust (05.07.1923-06.07.2014). neste brukar
 7. Martin Steffenson Myklebust (12.04.1926-21.04.1926)
 8. Marta Steffensdotter Myklebust (01.11.1927•) g. 24.05.1947 i Eid Kyrkie m. Hans Andersson Fortun (08.05.1915-17.04.1987) Rødøy, Hans var lege, busett i Trondheim. 4 barn

Knut Ragnar steffenson Myktebust (05.07.19230607.2014), skøyte 23.02.1951 for kr. 5.000.- og kår, g. 31.12.1950 i Eid Kyrkje m. Laura Jakobsdotter (Sandnes) Myklebust (29.07.1923-23.09.2010) Sandnes, Syvde.

Knut var handelsskulelærar og gardbrukar. Laura var telegrafbestyrar.

Barn:

 1. Brit Paula Knutsdotter Myklebust Bjørlykke (31.08.1952- neste brukar

Brit Paula Knutsdotter Myklebust Bjørlykke (31.08.1952- skøyte 29.10.2014, g. 26.07.1975 i Eid Kyrkje m. Knut Rasmusson Bjørtykke (24.11.1947- ) gnr 131 Bjørlykke bor 5 Bakkely, Sørbrandal,

Brit er adjunkt og Knut Snikkar/gardbrukar

 

 

Søskenbarn møtes på Nordfjordeid . 25. juli 2019

IMG 6675Fra venstre: Steffen (sønn til Valdemar), Brit (datter til Knut) og Stig (sønn til Kasper)