klima

Klimaflyktninger

Når klimaet endrer seg kan mennesker bli tvunget til å flytte fra hjemstedet sitt.  Les det på FN-SAMBANDET

Hva er en klimaflyktning?

En av utfordringene for mennesker som må flykte på grunn av klimaendringer er at de ikke har krav på internasjonal beskyttelse. Det folkerettslige grunnlaget for å ha krav på denne typen beskyttelse er hjemlet i FNs Flyktningkonvensjon fra 1951.

I Flyktningkonvensjonen defineres en flyktning som en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe.

Mennesker som rømmer fra flom og orkaner faller dermed utenfor konvensjonens nedslagsfelt. Av den grunn bruker ikke FN begrepet "klimaflyktning".

På flukt fra klimaendringer
  • I 2014 ble over 19,3 millioner mennesker i 100 land verden over fordrevet på grunn naturkatastrofer.  Siden 2008 har i snitt 26,4 millioner mennesker blitt fordrevet grunnet naturkatastrofer hvert år. (Flyktninghjelpen)
  • Minst 200 millioner mennesker vil trolig flykte fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer mot slutten av dette århundret, ifølge FNs klimapanel. Les mer i rapport del 2.
Du er her: Home filosofi geo-sosial klima Klimaflyktninger